ďťż
zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Szkoła Podsatwowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie
  »  Strona główna   »  Aktualności   »  Galeria   »  Kontakt
Wtorek 22 września 2020 r. - 265 dzien roku

Historia Szkoły

W roku szkolnym 1945/46 w powiecie tarnowskim nie było jeszcze ustabilizowanej sieci bazy szkolnej. Szkoły powszechne w Szynwałdzie rozpoczęły pracę początkiem lutego 1945 r. w bardzo trudnych warunkach, będących wynikiem niszczycielskiej działalności okupanta hitlerowskiego.
Warunki lokalowe zarówno Szkoły Podstawowej nr 1 jak i nr 2 pogarszał fakt zwiększającej się liczby dzieci i oddziałów szkolnych.

Dawny dworek

Liczba pomieszczeń szkolnych na skutek działań wojennych była tak mała, że w roku 1951 zdecydowano się na oddanie do dyspozycji szkoły starego dworku, zdewastowanego przez okupanta. Budynek ten przez szereg lat był "zastępczą" siedzibą Szkoły.

We wsi od roku 1947 działał 14-osobowy Komitet Budowy Szkoły w Szynwałdzie. Mimo że dokonano szeregu formalności, do rozpoczęcia budowy nie doszło. Sytuacja uległa niewielkiej poprawie, gdy w lutym 1962 r. szkoła wydzierżawiła 3 sale w budynku parafialnym. Następnie przybyły dwie sale lekcyjne znajdujące się w nowowybudowanym Domu Nauczyciela. W latach 1977/78 szkoła wzbogaciła się o jeszcze jeden budynek po Gromadzkiej Radzie Narodowej. 30 maja 1982 r. dokonano aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku szkolnego oraz odsłonięto tablicę pamiątkową.

obecny budynek szkolny

We wrześniu tego samego roku w budynku Remizy Strażackiej przystosowano do potrzeb dydaktycznych całe piętro. Równocześnie dzięki staraniom Komitetu Budowy Szkoły w składzie: Wł. Śrutek, J.Gębica, A.Iwan, I.Kantor , W.Jop ( I Komitet ), oraz Cz.Micek, J.Paluch, Wł.Śrutek, S.Chrostek, S.Stańczyk ( II Komitet ) ruszyła budowa nowego budynku szkolnego.

Wreszcie po czterech latach budowy, wielu trudach związanych z dostępem do materiałów, 31 sierpnia 1986 roku oddano do użytku nowy, duży obiekt oświatowy - budynek SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Szynwałdzie.

Sztandar Szkoły

We wrześniu 1997 r. po kilkuletnich przygotowaniach naszej szkole nadano imię ARMII KRAJOWEJ. W czasie uroczystości nadania imienia Szkole przekazano Sztandar oraz odsłonięta została tablica upamiętniająca to ważne wydarzenie w życiu Szkoły.

W roku 1999 reforma szkolnictwa w Polsce objęła również oświatę w Szynwałdzie. Wprowadzono w życie nowy etap edukacyjny: gimnazjum. Przy szkole podstawowej (6-letniej)zaczęło funkcjonować 3-letnie gimnazjum. Szkoła zyskała nową formę organizacyjną: Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie.

Tablica pamiątkowa

W latach 2000-2007 nasza szkoła zmieniła swoje oblicze. Dzięki staraniom pani dyrektor mgr Stanisławie Siemek oraz przychylności pana wójta inż. Józefa Gądka wykonano gruntowny remont budynku. Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt gospodarczo - kuchenny, odnowiono stołówkę szkolną, wymieniono w całym obiekcie stolarkę okienną, wyremontowano salę gimnastyczną, odmalowano klasy, systematycznie wymienia się w poszczególnych salach meble oraz ławki. W 2006 roku biblioteka szkolna otrzymała 4 komputery z dostępem do internetu, które są dostępne w czytelni. W roku 2007 w naszej szkole powstała druga pracownia komputerowa, wyposażona w nowe komputery połączone w sieć szkolną z pełnym orogramowaniem, laptop oraz rzutnik niezbędny do prowadzenia ciekawych zajęć. Pracownia ta posiada również skaner i drukarke laserową. 

W roku 2015 dzięki przychylności pana wójta mgr Marcina  Kiwiora nasza szkoła została wzbogacona o informatyczną pracownię multimedialną. Pracownia posiada 12 uczniowskich i 1 nauczycielski laptop. Całe wyposażenie umieszczone jest w mobilnej szafie z dostepem do prądu, dzięki czemu możliwe jest ładowanie baterii laptopów w czasie wolnym od zajęć. Pracownia mobilna służy uczniom na terenie całej szkoły podczas róznorodnych zajęć.

W grudniu 2015 roku wprowadzono nowelizacje ustawy z 2013 r. dotyczącej  6 – latków  w szkole. W myśl przepisów, obowiązek szkolny obejmuje dzieci  od   7 roku życia z prawem do rozpoczęcia edukacji szkolnej od  6 roku życia.

Na mocy Ustawy o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty z 2016 roku wprowadzono reformę edukacji, która ma charakter ewolucyjny. Zmiany zapoczątkowane zostały w roku szkolnym 2017/2018 a zakończą się w r. szk. 2022/2023. Od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym gimnazjum nie będzie  już funkcjonować. Nowy system wprowadził  8 – letnią szkołę podstawową zatem              1 września 2017 r. uczniowie  kończący w r. szkolnym 2016/2017 klasę szóstą szkoły podstawowej stali się uczniami klas siódmych.

 Nasza szkoła powróciła z dniem 1 września 2017 r . do nazwy  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej.

W czerwcu 2019 roku wygasła struktura 3-letniego gimnazjum - naszą szkołę opuścił ostatni rocznik gimnazjalistów. W tym roku również do szkół średnich odszedł pierwszy rocznik ósmoklasistów. 

Od 2 września 2019 roku dyrektorem szkoły została pani mgr Edyta Piotrowska.

Na funkcję wicedyrektora powołana została pani mgr Ewelina Wójtowicz.

 


KOLEJNI DYREKTORZY SZKOŁY w SZYNWAŁDZIE

 • Władysław STAŃCZYK
 • s. Karolina DEC
 • Zofia DRZEWIECKA
 • Stanisław TARCZOŃ
 • Józef CHODZICKI
 • Marian URYGA
 • Józef BARWACZ
 • Stanisław LIS
 • Wanda HARASIUK
 • Stanisława SIEMEK
 • Edyta Piotrowska  ( obecny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie )
Wersja do druku
© Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie