ďťż
zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Szkoła Podsatwowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie
  »  Strona główna   »  Aktualności   »  Galeria   »  Kontakt
Piątek 18 stycznia 2019 r. - 17 dzien roku

Niezbędnik Rodzica

 
HARMONOGRAM  PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 7.15 i 11.00 – 16.30 
Opieka  - mgr Stanisława Siemek, mgr Ewelina Wójtowicz, mgr Jolanta Krakowska, mgr Iwona Poręba, mgr Agnieszka Guzy, mgr Edyta Piotrowska, mgr Natalia Kawa, mgr Maria Chwistek.
 
 
HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:
 
 • poniedziałek:  8.30 – 14.30,
 • wtorek: 7:15 - 14:15,
 • środa: 8.30 – 14.30,
 • czwartek: 7:15 - 13:15,
 • piątek:  7:15 - 13:15.
mgr Barbara Stańczyk, 
 
 
HARMONOGRAM PRACY LOGOPEDY:
Zajęcia wg tygodniowego planu lekcji ustalone indywidualnie z uczniem i jego rodzicami
mgr Anna Serek 
 
PEDAGOG SZKOLNY:
mgr Ewelina Wójtowicz, pracuje od poniedziłku do piątku po 3 godz. dziennie.
 

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywaja się na jednej zmianie.

GIMBUS:

Odjazd ze Świetej Góry:7:00

Wyjazd ze szkoły po lekcjach: 13:30

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW
 
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ InterRisk TU S.A.
 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego. 
GENERALI świadczy ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę ( również w czasie świąt, ferii, wakacji ) na terenie Polski i za granicą. 
Składka ubezpieczenia – 29 zł. Suma ubezpieczenia :12000 zł.
.
 
W razie nieszczęśliwego wypadku rodzice (prawni opiekunowie) winni zadbać o złagodzenie skutków nieszczęśliwego wypadku poprzez niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza i poddanie się zalecanemu leczeniu. Jak najszybciej również powinni  skontaktować się ze szkołą i zgłosić zaistnienie wypadku. W sekretariacie szkoły będzie można odebrać druk „ Formularz Zgłoszenia Szkody”  , należy go wypełnić i wraz z dokumentacją medyczną złożyć do szkoły. Dyrektor odbiera Formularz i przesyła go do Centrum likwidacji szkód.
 
Procedura likwidacji szkód NNW odbywa się bez konieczności stawania przed Komisją Lekarską.
 
 
PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC SZKOLE
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
  33 – 100 Tarnów , u. Krzyska 17 A
  tel. 14 627 29 59
   
 • Ośrodek Zdrowia w Szynwałdzie
  tel. 14 674 20 04
   
 • Urząd Gminy w Skrzyszowie
  tel. 14 632 63 31
 
 
DODATKOWE INFORMACJE NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 • Od 4 września 2017r. dokumentację przebiegu nauczania prowadzi się w wersji papierowej i elektronicznej: e-dziennik;
 • W bieżącym roku nową podstawę programową realizować będą uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej;
 • Wszyscy uczniowie otrzymali darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zakupiła je szkoła z budżetu państwa. Rodzic zakupił jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych: religii, etyki, drugiego języka obcego. Podręczniki stanowią własność szkoły i są wypożyczane uczniom na dany rok szkolny. po jego zakończeniu uczeń ma obowiązek zwrócić książki do biblioteki szkolnej. Jeśli dziecko nie odda lub uszkodzi podręcznik, szkoła może zażądać od rodziców zwrotu kosztów podręcznika.
 • Budynek szkolny i jego otoczenie są objęte całodobowym monitoringiem. 
 • Wszyscy chętni uczniowie mają możliwość uczestniczenia w płatnych zajęciach na basenie przy ul.Piłsudskiego w Tarnowie. Wyjazdy w czwartki wg. szczegółowego, miesięcznego harmonogramu. 
 
© Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie