ďťż
zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Szkoła Podsatwowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie
  »  Strona główna   »  Aktualności   »  Galeria   »  Kontakt
Wtorek 22 września 2020 r. - 265 dzien roku

KLUB HISTORYCZNY im. Armii Krajowej

STATUT KLUBU HISTORYCZNEGO

Zaangażowanie uczniów w różne działania i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym oraz chęć kultywowania i przekazywania wartości, którymi kierowali się żołnierze AK zaowocowało utworzeniem na terenie szkoły KLUBU HISTORYCZNEGO im. ARMII KRAJOWEJ. Klub jest jednostką organizacyjną, powołaną przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK). Opiekunkami Klubu są nauczycielki historii Anna Niemiec i Jolanta Krakowska.

Uroczysta inauguracja działalności Klubu odbyła się 11 maja 2011 r. podczas Święta Patrona Szkoły. Na ręce płk Zdzisława Baszaka – Prezesa Zarządu Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK – uczniowie złożyli meldunek o podejmowanych działaniach mających na celu podtrzymanie pamięci o losach i czynach żołnierzy AK. Pułkownik Zdzisław Baszak przekazał pani dyrektor Stanisławie Siemek Statut Klubu Historycznego im. AK, Testament Polski Walczącej, a także wręczył członkom Klubu dyplomy, legitymacje i odznaczenia klubowe. (GALERIA I)

Celem i zadaniem Klubu jest krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii i tradycji.

Członkami Klubu im. AK są uczniowie, którzy wykazują szczególne zainteresowanie historią, biorą udział w konkursach historycznych, chcą lepiej poznać i propagować ideały, głoszone przez żołnierzy AK. Działania podejmowane przez Klub Historyczny im. AK wpisały się na stałe w kalendarz szkoły. Członkowie Klubu uczestniczą w sesjach naukowych, biorą udział w akcjach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez SZŻAK Oddział Tarnów, prowadzą działalność badawczą i informacyjną, upamiętniając ważne rocznice historyczne. Organizują i uczestniczą także w spotkaniach Klubów Historycznych im. AK działających w szkołach powiatu tarnowskiego. (GALERIA II)

Uczniowie wzbogacają wiedzę historyczną, sięgając po wartościową, ambitną lekturę oraz materiały źródłowe i chętnie  biorą udział w konkursach historycznych, w których osiągają najwyższe lokaty na szczeblu centralnym, wojewódzkim, powiatowym. (GALERIA III)

Jednym z założeń Programu Wychowawczego Szkoły jest umożliwienie uczniom odwiedzenia przynajmniej jednego w całym cyklu kształcenia miejsca związanego z Armią Krajową. Wędrując szlakiem Batalionu Barbara 16 p.p. AK, docierają oni do miejsc, gdzie polegli żołnierze AK. (GALERIA IV)

Młodzież uczy się aktywnego patriotyzmu także wędrując szlakami cmentarzy wojskowych z  okresu I i II wojny światowej. Uczestniczy w Złazie Patriotyczno – Turystycznym Szlakami Legionistów. (GALERIA V) W szkole zorganizowano również pięć edycji Regionalnego Przeglądu Pieśni Legionowych przy współpracy z PTTK w Tarnowie. W 2014 r., w związku z przypadającą 70. rocznicą Akcji Burza Przegląd został poszerzony o pieśni z okresu 1939-1945 i zmienił swą nazwę na Przegląd Pieśni Żołnierskiej z okresu I i II wojny światowej. Przeglądowi towarzyszyło spotkanie Klubów Historycznych im. AK. (GALERIA VI) Uczniowie chętnie biorą udział w spotkaniach pokoleń, które zawsze dostarczają wielu emocji i wzruszeń. 

 W Szynwałdzie odbywają się uroczystości upamiętniające walki Żołnierzy Armii Krajowej oraz Gminne obchody  Święta Niepodległości, w których organizację zawsze właczają się członkowie Klubu Historycznego. (GALERIA VII) Z inicjatywy młodzieży, z okazji przypadających rocznic i uroczystości zapraszani są świadkowie ważnych wydarzeń historycznych. W spotkaniach z młodzieżą często uczestniczą: płk Zdzisław Baszak – Prezes Honorowy ŚZŻAK, Barbara Wiatr – córka Legionisty i przedstawicielka Tarnowskich Rodzin Legionistów  Józefa Piłsudskiego, Barbara Wiatr – Partyka i  Elżbieta Stepska – Kot – Sybiraczki. (GALERIA VIII)

Galeria I - Inauguracja działalności Klubu;

Galeria II - Działalność badawcza i informacyjna Klubu- udział w sesjach, spotkaniach z kombatantami, obchodach rocznicowych;

Galeria III - Udzaił w konkursach historycznych;

Galeria IV - Szlakiem Batalionu Barbara 16pp AK;

Galeria V  - Wędrujemy Szlakiem Legionistów;

Galeria VI -  GALERIA A - Spotkanie Klubów Historycznych- Przegląd Pieśni Żołnierskiej;

Galeria VII  GALERIA VII a- Gminne Obchody Święta Niepodległości w Szynwałdzie; 

Galeria VIII - Spotkania Pokoleń

Galeria IX - WYRÓŻNIENIE OPIEKUNÓW KLUBU HISTORYCZNEGO

© Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie